Podiplominių studijų mokymo programa „MIŠKO TERAPIJA“

Studijų pradžia: 2023 m. rugsėjo mėn.

Registracija į kursą jau prasidėjo! Norėdami įsiregistruoti susikurkite registraciją, prisijungimą www.medas.lt ir tada registruokitės, o apsispręsti studijuoti galite iki rugpjūčio 20 d. tada jau gausite kvietimą ir jei ketinsite studijuoti šiame kurse jį patvirtinsite.

Podiplominės studijos skirtos supažindinti mokymo kursų dalyvius su naujausiais gamtos veiksnių ir gamtos terapijos metodų taikymo klinikinėje praktikoje pasiekimais ir galimybėmis, pristatyti mokslo ir praktikos naujoves šioje srityje, pagilinti dalyvių žinias gamtos veiksnių praktinio taikymo sveikatinimo tikslais srityje, suteikti praktinių įgūdžių taikant gamtos terapijos intervencijas individualiai ir grupėje. Praktinių darbų metu tobulinimo programos dalyviai bus mokomi praktinių įgūdžių, leidžiančių parinkti gamtos terapijos taikymo vietas, įvertinti jas gamtinių veiksnių poveikio prasme, taikyti išmoktas metodikas, intervencijas saugiai bei efektyviai, pasinaudoti įgytomis žiniomis savo praktiniame darbe.

Mokymai „Miško terapija“ skirti visų specialybių gydytojams, psichologams, psichoterapeutams, sveikatos priežiūros specialistams, visuomenes sveikatos specialistams, slaugos, akušerijos, ergoterapijos, kineziterapijos, socialinio darbo, gyvensenos medicinos specialistams, papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistams, miškininkystės, kraštotvarkos specialistams. Šiame kurse gali mokytis ir kitų sričių bei profesijų specialistai, besidomintys gamtos ir miško terapija.

Studijų trukmė – 1 mokslo metai (rugsėjo-birželio mėn. po dvi auditorines mokymų dienas po 8 ak. val. per dieną, 480 val. per mokslo metus). Mokymai vyks paprastai kartą arba du per mėnesį savaitgaliais Kaune, teorinės paskaitos – nuotoliniu būdu.

Baigusieji kursą gaus LSMU Podiplominių studijų kurso baigimo pažymėjimą.

Mokymų kaina už visas studijas – 1800 eurai, galima mokėti dalimis.

Papildoma informacija tel. (8 37) 327315 arba el.paštu daiva.petruseviciene@lsmu.lt

REGISTRACIJOS NUORODA

DAUGIAU INFORMACIJOS